28 Mart 2012 Çarşamba

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

VERGİ NUMARAMIZ: 6110539964
ÜYELİK GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ
BANKA ŞUBESİ: ZİRAAT BANKASI ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
IBAN NO:
TR 36 0001 0000 0159 6692 3850 01   ŞEKLİNDEDİR. 


İLETİŞİM ADRESİMİZ:  Atatürk Bulvarı Batı İşhanı Kat:6 No:151/607 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA’dır. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Kurum Kimlik Fotokopisi
3- 2 Adet fotoğraf
4- 2 Adet Üyelik Formu
5- Etik Sözleşmesi
6- Dekont yada ATM den yatıranlar için yatırıldığına dair Fiş (Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin tamamı veya ilk taksidinin yatırıldığına dair)

Üyelik formlarını 2 nüsha olarak düzenleyip formun sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırarak Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi Nezdinde bulunan TR360001000001596692385001 nolu lik giriş aidatını yatırdıktan sonra üyelik işleminiz gerçekleşecektir. Tüzüğümüze göre Giriş aidatı 5 TL yıllık aidat ücreti ise 10 TL dir. Yıllık aidat ücretinin tamamı tek seferde ödenebileceği gibi 2 taksitte de ödenebilir.hesap numarasına üyelik giriş aidatı ve Yıllık Üyelik ödentisinin tamamı veya ilk taksidini yatırdığınıza dair dekont yukarıdaki iletişim adresine ulaştıktan sonra Üye Kayıt Defterine Kaydınız işlenerek üyelik işleminiz gerçekleşecektir.

TÜZÜĞÜMÜZE GÖRE GİRİŞ AİDATI: 5 TL
TÜZÜĞÜMÜZE GÖRE YILLIK AİDAT ÜCRETİ:  10 TL dir.
(Yıllık aidat ücretinin tamamı tek seferde ödenebileceği gibi 2 taksitte de ödenebilir.)

25 Mart 2012 Pazar

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISIDerneğimiz Geçici Yönetim Kurulu olarak ilk toplantımızı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Saadet KAYA, Başkan Yardımcıları Serpil SİVRİ, İbrahim TEMEL, Sekreter Can ALTIOK, Sayman Nazan KAYACIK, Üyeler Metin BALTACI, Şevki Naci METE, Sefa ÖZBEK, Levent GÜRBÜZLER, İsmail SANCAR'ın katılımları ile bugün (25.03.2012) saat 14.00 de İzmir Caddesi No:27 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Hotel Etap Mola'nın Toplantı salonunda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan toplantıda yönetim kurulunun teşkili, bundan sonrasında dernek geçici yönetim kurulu olarak yapılması gereken iş işlemler tespit edilerek karara bağlanmış ve bu hususlar karar defterine işlenmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DUYURUSU

Daha önce telefon görüşmeleri ile günü ve saati belirlenen ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantımız 25.03.2012 tarihinde saat 14.00 de Kızılay Mh.  İzmir-2 Caddesi No:27 adresinde bulunan Hotel Etap Mola'nın Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

22 Mart 2012 Perşembe

ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMU

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMU

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
                                                                    ANKARA
Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Derneğin kuruluş felsefesi ve amacına sadık kalacağımı, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacağımı, üyelikten doğan yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek tarafından yayımlanacak Etik Kurallara uygun bir şekilde davranacağımı, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, e-posta adresimde, iletişim bilgilerimde ve bildirdiğim diğer bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde bildirimde bulunacağımı, aksi halde ilk bildirdiğim iletişim adresime veya e-posta adresime gelen bildirimlerin bana yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim. Derneğe asil/onursal üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim. ….../……./….…
                                                                                                                                        İmza

Ekler: 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
           2- Kurum Kimlik Fotokopisi
           3- 2 Adet fotoğraf
           4- 2 Adet Üyelik Formu
           5- Etik Sözleşmesi
           6- Üyelik Giriş Ödentisi ve Yıllık Üyelik ödentisinin Peşinen veya ilk taksidinin yatıldığına ilişkin Dekont veya ATM lerden yapılan ödemelerde ödemenin yapıldığına dair Fiş.Üye Sıra No

Doğum Yeri

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Uyruğu

Cinsiyeti

T.C. Kimlik No

Medeni Hali

Ana Adı

Kan Grubu

Baba Adı

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer yyerYer

EĞİTİM BİLGİLERİ VE UZMANLIK ALANLARI
Eğitim Durumu
Okul Adı
Fakülte/Enstitü
Bölümü
Mezun Olduğu OkulUzmanlık Alanları

İlgi AlanlarıY.Dili Seviyesi (Çok iyi-iyi-orta)

MESLEK VE KURUM BİLGİLERİ
Çalıştığı Kurum-İş Yeri YyYRYeri

Unvanı

Birimi

Görev Yeri (Şehir)

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresi

İş Adresi

Ev Telefonu

Cep Telefonu

İş Telefonu

E-Posta Adresi 1

Faks Numarası

E-Posta Adresi 2

ÜYELİK VE AİDAT İŞLEMLERİ

Başvuru sahibinin Derneğimize kayıt ve kabulünü teklif ederim. ……/……/20….
                                                                                                                                           Sekreter
                                                                                                         


Karar: ………….. numaralı üye olarak kabul edilmiştir.
Karar: Üyelik talebi ret edilmiştir.                 Gerekçe:
Başvuru sahibi Yönetim Kurulu’nun ...........  / ....  / .....  tarihli toplantısında aldığı ..................  sayılı kararla
Dernek üyeliğine kabul edilmiştir/edilmemiştir.

                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı
Üyelik Aidat Tutarları
Ödenen Tutar
Kalan Tutar
Giriş Aidatı:5 TL. (Peşin ödenir.)


Yıllık Aidat:10 TL.(Peşin veya iki taksitte ödenir.)
21 Mart 2012 Çarşamba

İMZA KAMPANYASI


İMZA KAMPANYASI
Uzmanlık konusunu düzenleyen 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ’nin 43 maddesi, 26/9/2011 tarihli 659 Sayılı KHK 17. maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile bakanlık personellerinin özel uzmanlık sınavı ile uzman olabilmesinin yolu kapatılmıştır.

DERNEĞİMİZ RESMEN KURULMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarım,
‎22.03.2012 tarihi itibariyle Maliye Şefleri ve Memurları Derneğimizin Tüzüğü kurucu üyeler tarafından imzalanarak Ankara Valiliği Dernekler Birimine teslim edilmiş ve  06-104-152 numarası ile resmen kurulmuştur.
Hukuka uygun, adil, derneği olmayan işin mutfağında yer alan herkesi kucaklayan bir tüzük olması için çok emek verdik.
Derneğimize üye olmak isteyen meslektaşlarımızın, Üyelik Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formu, Etik Sözleşmesini doldurmaları gerekmektedir.

Ben değil, biz diyebilen bütün maliye şef ve memurlarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hepimiz için hayırlı olması dileklerimizle.

16 Mart 2012 Cuma

Değerli Meslektaşlarım Ziyaretçi Defterine giriş yaparak sitemiz ve dernekleşme çalışmalarımız hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız, bizler için çok önemli. Zira bu paylaşımlar aynı zamanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacaktır.Maliye Bakanlığında çalışma barışının yeniden tesis edildiği, daha adil, daha mutlu ve refah içinde çalışacağımız günlerde görüşmek dileğiyle....

14 Mart 2012 Çarşamba

MALİYE ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ULUSAL BASINDA YER ALDI.

İlgili haberin detaylarına erişim için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.


CESUR ASİLTÜRK


MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUNLARI-05.03.2012

Muhasebat Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı KHK’nin 11'inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, bütün Türkiye genelinde 1.372 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.
Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılında yayımlanan Birim Faaliyet Raporuna göre 1372 Muhasebe Biriminde; tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı malî risk unsurlarıyla maliyeci kimliğine sahip 1022 Muhasebe Şefi, 2892 V. H. K. İ. 3047 Muhasebe Memuru  ve 1463 Veznedar kadrolarında toplam 8479 personel bulunmaktadır. Bu 8479 personel, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilâtında, hiyerarşik yapı içerisinde en alt kademede yani işin mutfağında yer almaktadır. Bizlerin son zamanlarda uygulanan politikalar ve yapılan düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar aşağıda ana başlıklar halinde çıkarılmıştır.
UZMANLIK SORUNU (EN ÖNEMLİ OLANI):
19 Temmuz 2001 tarihinde yapılan düzenleme ile Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşrada teşkilâtında uzman kadroları ihdas edilmiş, 03.05.2006 yılında yapılan düzenleme ile de sınava giriş sayısı sınırlaması ile Bakanlık personelinin de uzman olabilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde tanımlı hiyerarşik unvanları ile yıllardır aynı görev ve sorumluluklar ile aynı işler yürütülmekte iken, iş ve işlemlere ilişkin görev, sorumluluk ve yapılan iş değişmemiş, sadece aynı işlerin yeni kadrolarla da yürütülmesine devam edilmiştir.
Muhasebat Genel Müdürlüğümüz 2006-2011 yılları arasında 3 defa Özel Uzmanlık Sınavı açılmıştır. 750 kadro için açılan ilk sınavda müracaat eden yaklaşık 1400 kişiden 650’si (yüzde 20),500 kadro için açılan ikinci sınavda müracaat eden yaklaşık 2200 kişiden 220’si (yüzde 10), 400 kadro için açılan üçüncü sınavda müracaat eden yaklaşık 2400 kişiden 221’si (yüzde 10) başarılı olmuş ve sözlü sınavların ardından muhasebe uzmanı olarak atanmışlardır.
Muhasebe Uzmanı Unvanına sahip olan personel görevi gereği denetim yapmadığı halde denetim tazminatı dahil yüzde 150 Özel Hizmet tazminatı almakta, hal böyle olunca da Muhasebe Uzmanı ile Muhasebe Şefi arasında yüzde 90, Muhasebe Memuru ve V. H. K. İ. ile de yüzde 101 oranında özel hizmet tazminatı farkı bulunmaktadır. Muhasebe Uzmanlığı unvanını alarak, daha fazla ücret karşılığında aynı görev ve sorumluluklar ile aynı işleri yürütmek isteyen personeller için özel uzmanlık sınavı adeta günün ekonomik şartları altında ezilmemek için bir çıkış kapısı olmuştur. Ancak her defasında atama yapılacak kadro sayısının sınırlı tutulması, uygulanan sınav politikaları ile Muhasebe Uzmanlığı kadroları ulaşılması güç hale getirilmiştir.
Her defasında atama yapılacak kadro sayısının sınırlı tutulması, uygulanan sınav politikaları nedenleri ile Muhasebe Uzmanlığı kadroları ulaşılması güç hale getirilmesi, uzman olamayan personeller ile uzman olan personeller, farklı unvanlarda, farklı ücretlerle yan yana masalarda aynı işi yapmaları, ikisi arasında sadece unvan ve derin bir ücret farkı olması sebebiyle Genel Müdürlüğümüzde, çalışma barışının kaybedildiği, uzmanlarla aynı iş ve işlemleri yaptığı halde; sahip oldukları unvanların önemsenmediğini, yaptıkları işin değerinin verilmediğini düşünen, çalışanlar arasındaki UZMAN OLAN/UZMAN OLMAYAN ayrımı nedeniyle ücret adaletsizliğine katlanan Muhasebe Şefleri, Muhasebe Memurları, V. H. K. İşletmeleri motivasyonunu ve kurumsal aidiyetini kaybetme noktasına geldiği, bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir derken; 26/09/2011 tarihli 659 Sayılı KHK ile Bakanlık Personellerinin özel uzmanlık sınavı ile Muhasebe Uzmanı olabilmesinin yolu kapatılmıştır.
Yapılan bu düzenleme ile Genel Müdürlüğümüz, personelinin kurum içi uzmanlık sınavı konusunda yaşadığı sorunlar için çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğü tercih etmiş, çalışanını hem kariyer açısından hem de uzman olması halinde elde edeceği ücret açısından, mağdur etmekle kalmamış vicdanları da kanatmıştır.
Ayrıca Görev ve sorumluluklarla ilgili benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla düzenlenen 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî gazetede yayınlanan 666 Sayılı K. H. K’da Şef ve Memur ünvanlı kadrolarda çalışanlar unutularak mağdur edilmiştir. Son olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünün 30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımları ile ilgili yayımlanan Klavuzda yapılan Görev Tanımlarına göre; aynı birimde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şefler arasındaki görev tanımında bir değişiklik olmamıştır. Eğer Muhasebat Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin uzmanlar tarafından yürütüldüğü düşünülüyorsa, biz de uzmanlarla ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri gerçekleştirdiğimizden biz uzman olmayanlara uzman olma imkânı verilmesi için 178 Sayılı K. H. K.'da yeni düzenleme yapılmasını istiyoruz.
Aynı Bakanlık bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılından bu yana 6 defa kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açarak 4 yıllık üniversite mezunu personelinden Şef, Memur, VHKİ, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Yardımcı Hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan tamamına yakınını (17.000 civarında), sadece yazılı sınav yapmak suretiyle uzman olması imkânı vermiştir. Bakanlığımız nezdinde, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının öz evlât, gider birimleri çalışanlarının ise üvey evlât muamelesi görmesi çok üzücüdür. Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanları olarak aynı bakanlık içerisindeki farklı uygulamalara son verilmesini, en azından gelirde çalışan personellere verilen değer ve hakların bizlere de tanınmasını istiyoruz.

KARİYER SORUNU:
Boş kadrolar olmasına rağmen taşra kadroları için 2004 yılı, merkez kadroları için ise 2007 yılından bu yana Şeflik unvanı, 2010 yılından bu yana Saymanlık Müdür Yardımcılığı unvanı için görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Özel uzmanlık sınavı konusunda yapılan son düzenleme ile de Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra ve merkezde görev yapan Şef, V. H. K. İ. ve Veznedar kadrolarında bulunan toplam 8479 personel, Şeflik veya Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı açılmadığından, kariyer yapma açısından mağdur edilmektedir.
Maliye Bakanlığımız tarihten gelen köklü geçmişiyle, kendine has prensip yapısı ve etik anlayışıyla ayrıcalıklı bir bakanlık olduğu her kesim kabul edilen bir Bakanlıktır. Ancak 178 Sayılı KHK'da yapılan son düzenlemelerle, tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı malî risk unsurlarıyla maliyeci kimliğine sahip personelleri için ileriye dönük olarak plan ve programının ne olduğu bizler tarafından anlaşılamamaktadır. Bakanlığa yeni atanmış, hatta asaleti tasdik olmamış, ya da henüz birkaç yıllık hizmeti olan ve kariyer yapmak isteyen binlerce genç personeli bulunmaktadır. Bu personel yıllardır izlenen görevde yükselme politikaları ve kurum içi uzmanlık uygulamasında personel açısından yaşanan sorunların çözümü konusunda düzenleme yapılmasını beklerken sınavın iptal edilmesi ile karşı karşıya gelmiş, kariyer umutlarını kaybetmişlerdir.

MALÎ HİZMET SINIFI TESİS EDİLMESİ:
Genel İdare Hizmetleri hizmet sınıfında bulunan Maliye Bakanlığı çalışanları, yürütülen görevin ve üstlenilen sorumluluğun özellik ve nitelikleri göz önüne alındığında; yapılan işin MALÎ nitelikte bir iş olması, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin Sayıştay Kanununa tabi olması ve yapılacak bir hata nedeniyle TAZMİN ile karşı karşıya gelme durumundan dolayı MALÎ RİSK taşımaktayız.
İşlevlerindeki benzerliğe rağmen Maliye Bakanlığı çalışanları diğer kamu görevlilerine nazaran daha geniş bir alanda kamu hizmeti vermektedirler. Görev tanımlarımızda yazılı iş ve işlemleri gerçekleştirirken bilmemiz gereken 13 kanun ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatın yanında, hizmet verdiğimiz Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özlük hakları açısından bağlı oldukları kanunlar, iş ve işlemlerinden malî mevzuatı ilgilendiren kanunlar ile ikincil mevzuatını da bilmek durumundayız. Görevimiz gereği bu kadar mevzuat bilmek ve uygulamak zorunluluğumuz bulunmakta iken, diğer kamu görevlilerinin bu kadar kanun bilmek ve uygulamak zorunlulukları bulunmamaktadır.
Bu nedenlerden dolayı 657 Sayılı Yasada yapılacak bir düzenleme ile Hizmet Sınıfları arasına MALÎ HİZMET SINIFI tesis edilerek Malî Kontrol ve Muhasebe Hizmetlerini ve kamunun malî nitelikteki iş ve işlemlerini yürüten personeli içine alacak “Malî Hizmetler Sınıfı” ihdas edilmesi, yapılacak düzenlemelerde görevin önem ve sorumluluğu dikkate alınarak malî hakların belirlenmesini istiyoruz.

Cesur ASİLTÜRK

YORUMLARI OKUMAK  İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.yeniasya.com.tr/gorus_yazi_detay2.asp?id=5598

10 Mart 2012 Cumartesi

SORULAR-CEVAPLAR


Merhabalar Sayın Meslektaşlarım;

Sitemize ve dernekleşme faaliyetimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı, derneğimiz kurucu üyeleri adına hepinize teşekkür ederim.

Web Sayfamız ziyaretçilerinden Meslektaşımız Sayın Dursun Çelik Bey’in sorularına cevap vermek istiyorum:

Soru 1: Dernek resmi kuruluş işlemlerini tamamladı mı?  

Cevap1: Derneğimizin resmi kuruluş işlemlerinde son aşamadayız. Sizler gibi bizlerde resmiyete kavuşmak için sabırsızlanıyoruz ancak biliyorsunuz ki tüzük demek derneğimizin anayasası demek. Tüzük çalışmaları yaparken, dernek oluşumu için fikir annesi dediğimiz ve kurucu üyelerden olan Sayın Saadet Kaya ile işi aceleye getirmeden emin adımlarla ilerlemek istedik. Dernek kurucu üyelerini ve dernek üyelerini yasalar karşısında sıkıntıya sokmayacak, bütün olasılıkları göz önüne alarak, yasalara uygun bir tüzük oluşturmak istiyoruz. Tüzükte birkaç maddede revize çalışması yapıyoruz. Revize çalışmaları bittikten sonra kurucu üyeler arasında mini bir toplantı yaptıktan sonra Dernek Kuruluş Bildirimini 16 Mart Cuma günü Ankara Valiliğine teslim etmeyi planlıyoruz. Dernekler Yönetmeliğine göre Ankara Valiliği Dernekler Birimi tarafından yapılacak incelemelerden sonra resmiyet kazanacaktır.

Soru 2: Ne zaman üye olunabilecek?

Cevap 2: Ankara Valiliği Dernekler Birimi tarafından yapılacak inceleme neticesinde verilecek izinin hemen ardından üye kayıtlarımız yapılacaktır.

Konu hakkında bütün gelişmeler facebook sayfamızdan, http://maliyeseflerimemurlaridernegi.blogspot.com/ adresinden ve diğer basın yayın araçları vasıtası ile ilan edilecektir.

Maliye Bakanlığı çalışanları olarak; daha mutlu, adaletli çalışma günlerinde buluşmak ümidiyle…


8 Mart 2012 Perşembe

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI.Saygıdeğer Maliye Emekçileri Meslektaşlarım!

Kadınların  dünya çapında şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlattıkları uzun soluklu yürüyüş ve mücadelelerinin simgesi olan 8 Mart Dünya Kadınlar günü 1910 yılında  Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin’in önerisi ile 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ülkemizde ise 1921 yılından bu yana değişik etkinlikler düzenlenmektedir.

Tarihin derinliklerine inildiğinde Türk Devlet geleneğinde ülke yöneticilerinin, yönetimde karar alırken yanlarında hep eşlerini bulundurdukları, kadınların yönetime katıldıkları görülmektedir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Türk Kadınları 1934 yılında kavuştuğu seçme ve seçilme hakkına, dünya kadınları ise genel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında kavuşmuştur.

Maliye Şefleri ve Memurları Derneği adına, Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed’in (s.a.v) “Cennet annelerin ayakları altındadır“ sözünün muhatabı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım. Acıların, haksızlıkların, gözyaşının olmadığı aydınlık, mutlu yarınlara ulaşmak ümidiyle….

8 MART KADINLAR GÜNÜ

TÜM KADINLARIMIZIN KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.

5 Mart 2012 Pazartesi

MALİYECİLER SORULARINI ULUSAL MEDYADA DUYURDU.


 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI


Muhasebat Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, tüm Türkiye genelinde 1.372 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılında yayımlanan Birim Faaliyet Raporuna göre 1372 Muhasebe Biriminde; 1022 Muhasebe Şefi, 2892 V.H.K.İ., 3047 Muhasebe Memuru  ve 1463 Veznedar kadrolarında toplam 8479 personel bulunmaktadır. Bu 8479 personel, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında, hiyerarşik yapı içerisinde en alt kademede yani işin mutfağında yer almaktadır.