ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMU


MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ VE FORMU

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
                                                                    ANKARA
Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Derneğin kuruluş felsefesi ve amacına sadık kalacağımı, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacağımı, üyelikten doğan yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek tarafından yayımlanacak Etik Kurallara uygun bir şekilde davranacağımı, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, e-posta adresimde, iletişim bilgilerimde ve bildirdiğim diğer bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde bildirimde bulunacağımı, aksi halde ilk bildirdiğim iletişim adresime veya e-posta adresime gelen bildirimlerin bana yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim. Derneğe asil/onursal üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim. ….../……./….…
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              İmza


Ekler: 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
           2- Kurum Kimlik Fotokopisi
           3- 2 Adet fotoğraf (Forma Yapıştırılacak)
           4- 2 Adet Üyelik Formu (Fotoğraflı)
           5- Etik Sözleşmesi
           6- Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin tamamı veya ilk taksidinin ödendiğine dair Dekont
Üye Sıra No

Doğum Yeri

Adı ve Soyadı

Doğum Tarihi

Uyruğu

Cinsiyeti

T.C. Kimlik No

Medeni Hali

Ana Adı

Kan Grubu

Baba Adı

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

EĞİTİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ

Üniversite
Fakülte/Enstitü
Bölüm/Bilim Dalı
LisansYüksek LisansDoktoraUzmanlık Alanları

İlgi Alanları
Y.Dili Seviyesi (Çok iyi-iyi-orta)

MESLEK VE KURUM BİLGİLERİ
Çalıştığı Kurum-İş Yeri YyYRYeri

Unvanı

Birimi

Görev Yeri (Şehir)

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresi

İş Adresi

Ev Telefonu

Cep Telefonu

İş Telefonu

E-Posta Adresi 1

Faks Numarası

E-Posta Adresi 2

ÜYELİK VE AİDAT İŞLEMLERİ

Başvuru sahibinin Derneğimize kayıt ve kabulünü teklif ederim. ……/……/20….
                                                                                                                                           Sekreter
                                                                                                         


Karar: ………….. numaralı üye olarak kabul edilmiştir.
Karar: Üyelik talebi ret edilmiştir.                 Gerekçe:
Başvuru sahibi Yönetim Kurulu’nun ...........  / ....  / .....  tarihli toplantısında aldığı ..................  sayılı kararla
Dernek üyeliğine kabul edilmiştir/edilmemiştir.

                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı
Üyelik Aidat Tutarları
Ödenen Tutar
Kalan Tutar
Giriş Aidatı:5 TL. (Peşin ödenir.)


Yıllık Aidat:10 TL.(Peşin veya iki taksitte ödenir.)2 yorum:

  1. Üyelik formunu düzgün görüntüleyemeyen meslektaşlarımıza talep etmeleri halinde, excel formatında düzenlenmiş olan üyelik formu elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

    YanıtlaSil
  2. Arkadaşlar yapmış olduğunuz bu girişimden dolayı sizi tebrik ediyorum. Geçte olsa örgütlenmenin gerektiğine bende inanıyorum. Başarılar

    YanıtlaSil