19 Şubat 2012 Pazar

MALİYE ŞEFLERİ VE MEMURLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

19 Şubat 2012 Pazar
Değerli Meslektaşlarım!
Geçtiğimiz günlerde Maliye Çalışanları ve Tüm Memurları adı ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesinde sayılan Ana Hizmet Birimleri, 19. maddesinde sayılan Danışma Ve Denetim Birimleri, ve 24 maddesinde sayılan Yardımcı Hizmet Birimlerinin merkez ve taşra Teşkilatlarında, 33. maddesindeki Sürekli Kurul, 35/A maddesindeki Bağlı Kuruluşlarda Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan kadro unvanlarında fiilen çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum veya göreve atananları kapsayacak olan bir dernek kurulması için çalışmalarının yapıldığı duyurulmuştu.

Dernek kuruluş çalışmaları devam ederken, ivedilikle çözülmesi gereken, özellikle kariyer ve mali haklar konusunda yaşanan sorunlarımız için biran önce girişimlerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak gerekmektedir.
Bu nedenle Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Kefalet Sandığı’nda Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan kadro unvanlarında görev yapan meslektaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerilerini maliyeseflerimemurlaridernegi@gmail.com elektronik posta adresine, yada facebook sayfamızdan mesaj olarak göndermelerini rica ediyoruz.

1 yorum:

  1. Kişisel sorunlar da olabilirmi? Kişisel ama aynı zamanda herkesin başına gelebilecek ve herkesi ilgilendiren sorunlar.

    YanıtlaSil