MİSYONUMUZ

Derneğimizin misyonu; Maliye Bakanlığı kadrolarından Şef,

Çözümleyici, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Yoklama Memuru, İcra

Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve

Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı,

Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı ve Bahçıvan kadro unvanlarında fiilen

çalışanlar ile bu görevde bulunup emekliye ayrılanlar, başka kurum

veya göreve atananları üye yapmak; dernek üyelerinin birlik ve

beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve

geliştirmek; mesleki, kültürel, sosyal vb konularda bilgi birikimlerini

artırmak; mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden

hak ve menfaatlerini araştırmak, korumak ve ihtiyaçlarını

karşılamak ve üyelerinin sorunlarının giderilmesi için girişimlerde

bulunmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder