5 Mart 2012 Pazartesi

MALİYECİLER SORULARINI ULUSAL MEDYADA DUYURDU.


 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI


Muhasebat Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, tüm Türkiye genelinde 1.372 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılında yayımlanan Birim Faaliyet Raporuna göre 1372 Muhasebe Biriminde; 1022 Muhasebe Şefi, 2892 V.H.K.İ., 3047 Muhasebe Memuru  ve 1463 Veznedar kadrolarında toplam 8479 personel bulunmaktadır. Bu 8479 personel, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında, hiyerarşik yapı içerisinde en alt kademede yani işin mutfağında yer almaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder