MALİYE ÇALIŞANLARININ SORUNLARI


CHPden Maliye çalışanları için araştırma istemi
http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.sivilhaber.com/siyaset/chpden-maliye-calisanlari-icin-arastirma-istemi-h5938.html
April 14, 2012
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de kamu yönetiminde en önemli sorunların başında personel rejiminin geldiği ifade edildi.
Yıllardır bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen sorunun çözülemediğinin belirtildiği gerekçede, ''En son, eşit işe eşit ücret gibi uygulamalar ve personelle ilgili farklı KHK'lar ile sorun çözülmeye çalışılsa da aslında sorunun çözülmediği, hatta daha da derinleştiği görülmektedir. Maliye Bakanlığı'nda çalışan emekçiler, bu sorunu yaşayan kesimlerden biridir'' denildi.
Gerekçede, ''Maliye çalışanları arasında yaratılan uzman olan-olmayan ayırımı, eski-yeni personel çelişkisi ile istihdam belirsizliği sorununun, çalışanlar açısından büyük bir kaygı ve endişeye yol açtığı'' vurgulandı.
Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşların, merkez, taşra teşkilatında çalışan ve Görevde Yükselme Sınavı açılmadığı için mağdur edilenlerin de bulunduğunun savunulduğu gerekçede, ''Maliye emekçilerin sorunlarının tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacı ile Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını istiyoruz'' denildi.


http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-4099s.pdf
MHP Antalya Milletvekili Prof.Dr. Tunca TOSKAY tarafından verilen soru önergesi
http://www.etikhaber.com/content/view/110548/28/

MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal’ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılmak üzere “666 Sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı personeli arasındaki ayrımcılık, ücret dengesizliğini ve yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki gecikme” hakkında verdikleri soru önergesi..

Günal'ın soru önergesinin metni şu şekilde:
2010 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm uzmanların kamu kurumları arasındaki geçişi önlemek ve haklarının eşitleneceği söylemiyle yola çıkan hükümet, 666 sayılı KHK ile uzmanları eşitlemek yerine merkez ve taşra ayrımına giderek uzmanlığı kategorileştirmiştir. Bakanlığınızdaki personelin arasındaki ücret dengesizliği bu ayrımla artmakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları göz önüne alındığında, uzmanlaşma oranı Gelir İdaresi Başkanlığında % 98 iken, Gider birimlerinde (Muhasebat, Muhakemat, Milli Emlak, Personel, İdari Mali İşler, Bümko, Masak) uzmanlaşma oranı % 10 dur. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliği ve Avukat dışındaki personele ödenen %5'lik vekâlet ücreti 02.11.2011 659 sayılı KHK ile korunmuş, aynı tarihli mükerrer resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı KHK'nın 1. maddesi ile ( ek madde 12/dd bendi) 31.12.2011 tarihi itibarı ile kaldırılmıştır.
Buna göre,
1. 666 sayılı KHK ile uzmanları eşitlemek yerine merkez ve taşra ayrımına giderek derinleştirilen bu adaletsizliği gidermeyi düşünüyor musunuz?
2. Bakanlığınızda personel arasındaki çalışma barışını bozan ücret dengesizliğine bağlı olarak aynı yerde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret dengesizliğini giderecek misiniz?
3. Maliye Çalışanlarının ücretleri genel idare hizmetleri sınıfında belirlendiğinden 666 sayılı KHK ile Bakanlığın tüm çalışanları mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için çalışanların özel hizmet tazminatının Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi yükseltmeyi veya Mali Hizmetler sınıfı oluşturmayı düşünüyor musunuz?
4. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlarında yılan hikâyesine dönen yardımcı hizmetler sınıfı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını ne zaman açacaksınız?
5. Bakanlığınızda Gelir ve Gider ayrımcılığının sebebi nedir? Bu ayrımcılığı gidermeyi düşünüyor musunuz?
6. Bu güne kadar çalışanlarına aynı gün verilip geri alınan özlük hakları ile ilgili neden sessiz kalınmaktadır?
7. Kamu düzeninde hiç görülmeyen bir düzenleme ile Kontrolörler ve denetim elemanları uzman yapılmıştır. Kontrolörler Maliye Bakanlığı Uzmanı, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri Defterdarlık Uzmanı yapılarak, Gelir idaresinde ise Denetmenler Vergi Müfettişi yapılarak statüleri ellerinden alınmıştır. Bakanlığınızdaki bu farklı uygulamanın sebebi nedir?
8. Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması konusunda çalışmanız var mı?
EtikHaber

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder